БМФ прие програма и бюджет за 2022 година

Годишното Общо събрание на Българска мастърс федерация, което се проведе на 25 февруари 2022 г. в сградата на ММС, анализира и прие отчетите за дейността и разходването на финансовите средства за изминалата 2021 г., кокто и доклада на Контролния съвет на федерацията. Със съжаление бе коментиран факта, че поради опасносттите, свързани с Ковид-19 голяма част от международните състезания, предвидени в програмата на БМФ, бяха отложени или отменени. И в крайна сметка голма част от средствата, получени от ММС за подпомагане на дейността на федерацията, трябваше да бъдат върнати обратно.

Делегатите на събранието обсъдиха и приеха Спортен календар и бюджет на БМФ за 2022 г. с надеждата, че условията както в страната така и в международен план ще се подобрят и ще позволят нормално участие на нашите мастъри в предвидената програма по ДСК и МСК. Въпреки пълното неведение за развитието на ситуацията, предложената програма 2022 отново беше много амбициозна. Тъй като към този момент БМФ все още нямаше сключен договор за финансово подпомагане с ММС, на събранието бе предложен и гласуван бюджета, с който БМФ разполагаше през 2021 г. – 102 300 лв. /93 000 лв. плюс 10 % собствени средства/.

Кто цяло събранието одобри насоките в дейността на БМФ, както и изпълнението на Националната 4-годишна програма за развитие на федерацията. В унисон с това бяха и предложенията за увеличаване на спортовете, които развива федерацията. Което пък е пряко свързано и с увеличаване на бюджета на БМФ.

Преди началото на Общото събрание президентът на БМФ Здравка Йорданова връчи официалните лицензи от ММС на най-новите членове на федерацията, приети през 2021 г. – СК „Атлетик мастърс“, София, с председател Магдалена Георгиева, СК за масов спорт „Енергетика мастърс“, Стара Загора, с председател Жельо Желев, и Сдружение „Спортен мастърс клуб“, София, с председател Николай Божков.