Заповед на министъра на спорта

Възможностите и условията за тренировки на спортистите у нас след продължителната карантина заради коронавируса, се разширяват. В приложения файл може да се запознаете със заповедтта на министъра на спорта, която регламентира при какви условия може да се провеждат тренировки. Засега все още състезания не се разрешават.